CONSUMER RIGHTS

Rights to Safety

We have the right to receive goods & Services that do not endanger our health and life.

Right to make  Choice

We have the right to choose goods or services which are offered at reasonable price & satisfactory quality

Right to get Information

We have the right to clean & complete information

Right to Compensation

We have the right to get fair compensation if goods or services do not give satisfaction as claimed

Right to basic needs

The right to basic needs means the right to basic goods and services that are necessary for us to live

Right to be heard

We have the right to voice our opinions on issues that involve our interests as Consumers.

Right to Consumer Education

We have the right to receive Consumer Education so that we can act as wise Consumers

Right to Safe Environment

We have the right to live in a clean environment so that our health and well being are protected

Your Right. Your Interest. Our major concern.

 

HAKI NA WAJIBU WA MTUMIAJI      

Haki ya kusafiri Salama

Mtumiaji ana haki ya kusafirisha bidhaa na kusafiri salama bila kuhatarisha afya na maisha yake.

Haki ya kuchagua

Mtumiaji ana haki ya kuchagua bidhaa au huduma bora kwa bei nafuu bila njia zozote zile za ulaghai au udanganyifu.

Haki ya kupata habari

Mtumiaji ana haki  ya kupata habari sahihi na kamili kuhusu huduma au bidhaa anayotarajiwa kuuziwa.

Haki ya kupata fidia

Mtumiaji anahaki ya kupata fidia inayostahili kwa madhara yanayotokana na bidhaa au huduma isiyoridhisha.

Haki ya kupata huduma muhimu

Mtumiaji anahaki ya kupata huduma kwa maana ya haki ya bidhaa na huduma muhimu kwa maisha ya kila siku.

Haki ya kusikilizwa

Mtumiaji anahaki ya kutoa mawazo kwa mambo yanayogusa maslahi ya watumiaji katika soko na kuwakilishwa ipasavyo.

Haki ya kupewa Elimu

Mtumiaji anahaki ya kupata Elimu stahili ili kuelewa mambo yote ya msingi katika soko.

Haki ya kuishi katika mazingira mazuri

Mtumiaji anahaki ya mazingira salama yanayoweza kuhatarishwa na wafanyabiashara katika soko.

Shime zingatia Haki hizi nane na tusimame imara katika soko!