Contact Us

Kwa Mawasiliano zaidi wasiliana nasi kwa Anuani:

Baraza la ushauri la watumiaji wa huduma ya usafiri wa anga (TCAA Consumer Consultative Council)

Gorofa ya 7, Jengo la PPF House, Makutano ya barabara ya Samora na Morogoro.

Simu:  +255 22 2128290

Fax:     +255 22 2128291

Simu ya kiganjani: 0719 100 600

S.L.P     12242, Dar-es-Salaam, Tanzania.

Tovuti: www: tcaa-ccc.go.tz

Barua pepe: Info@tcaa-ccc.go.tz

 

 

Haki zenu. Maslahi Yenu. Ndio Lengo letu.